Tagasi sisukorda

Peatükk 4

4. Euroopa Inimõiguste Kohus kui Euroopa inimõiguste konventsiooni kohaldaja ja tõlgendaja

Julia Laffranque

Selles peatükis annan lühiülevaate Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist ehk Euroopa inimõiguste konventsioonist (EIÕK, konventsioon)1 ning selle kohaldamiseks ja tõlgendamiseks loodud Euroopa Inimõiguste Kohtu (kohus, EIK) ülesehitusest, töökorraldusest, ülesannetest ja tõlgendusmeetoditest, samuti kohtu töö aluseks olevatest muudest põhimõtetest ning valikust olulisimatest lahenditest. Olles töötanud üheksa aastat Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikuna, on mul au tunda selle toimimist ja kinnitada, et sel olulisel institutsioonil lasub inimõiguste tagamisel Euroopas suur vastutus.

  • 1 Euroopa Inimõiguste Konventsioon (eesti keeles). − RT 2010, 14, 54.